Transitiehuis 

Binnen het ROC van Twente wordt er gewerkt aan de realisering van het Transitiehuis (plaza) om voor verschillende doelgroepen een goed beeld te kunnen geven in de sector Techniek en daarmee werkzoekenden, studenten en op termijn ook werkenden toe te leiden naar een duurzame inzetbaarheid in die sector. In het Transitiehuis worden er mogelijkheden voor bedrijven in de techniek gegeven zich te presenteren en een beeld te geven wat de werkzaamheden in bv de procestechniek inhouden. 

Bedrijven uit de Procestechniek worden dan ook gevraagd daarin mee te participeren. In onderstaand schrijven wordt doel en functie van het Transitiehuis(plaza) verder toegelicht.

Gezamenlijke inzet

Het idee van het transitiehuis (plaza) is dat verschillende partijen zich gezamenlijk in zetten op het creëren van passende routes naar werk voor verschillende doelgroepen, in het kader van de groeiende behoefte aan meer duurzaam inzetbare medewerkers binnen de sectoren Techniek (klimaat, energie, procestechniek, bouw etc.) Hierbij werken het bedrijfsleven, branches, O&O-fondsen, het UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en uitzendbureaus samen met als doel om aan te sluiten bij de plannen voor de komende kabinetsperiode. zoals verwoord in het Coalitieakkoord 2021 – 2025 ‘Omkijken naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Digitale Plek

Voor de genoemde sectoren wordt een ultra moderne fysieke en digitale plek ingericht. Een bij deze tijd passende showroom waar je als werkzoekende kunt ervaren welke mogelijkheden er zijn. Hierbij maken we gebruik de nieuwste digitale VR/AR technieken om via een scherm een kijkje te kunnen nemen bij bijvoorbeeld een aannemer, een installatiebedrijf, een stukadoor, etc. Daarnaast worden ook de procestechnologie als de ICT-sector ingezet waar georiënteerd en gesnuffeld kan worden.

De showroom geeft een beeld van wat techniek inhoud en hoe leuk het kan zijn. Het wordt een ruimte die je niet loslaat en waar je geënthousiasmeerd wordt. Van deze bedrijven verwachten we:

  • Meedenken
  • Meewerken
  • Aanbieden van (oriënterende) stageplekken
  • Bijdrage voor het inrichten van de showroom.

De eerst verkenning is op 14 maart in de Sumpel gehouden, waarvoor we onze lidbedrijven hebben uitgenodigd per mail.

Mocht deze mail u zijn ontschoten of heeft u geen mogelijkheid gehad die dag te komen, maar heeft U als bedrijf wel belangstelling neem dan alsnog contact op met:

Dirk Zuidema, Projectleider PCPT via dzuidema@rocvantwente.nl of via telefoonnummer 06-53502656

Pin It on Pinterest

Share This