Vacaturebank

Eén van de activiteiten van Process Your Future is de bemiddeling tussen bedrijven en studenten en werkzoekenden in de procestechnologie en levensmiddelenindustrie in Oost Nederland door middel van het plaatsen van vacatures op onze eigen vacaturebank.    https://processyourfuture.nl/vacaturebank/

Voor leden van het PCPT hebben projectleiders Johan Soer en Gerard Nijhuis al vele vacatures weten in te vullen en voor talloze studenten hebben zij bemiddeld in het vinden van stageplekken. Met het doel om onze leden nog meer te steunen in het vervullen van de vacatures is Process Your Future daarnaast een samenwerking aangegaan met de talentportal op Twente.com.

 

Talenportal Twente.com                                               

Om binnen Twente over voldoende talent te (blijven) beschikken, is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van jonge mensen binnen en buiten Twente. Op basis hiervan is het talentportaal ontwikkeld met informatie over werken, wonen, vrije tijd en jezelf ontwikkelen binnen Twente. Daarbinnen is DE vacaturebank van Twente gehuisvest. Daar komen op maandelijkse basis al zo’n 25.000 unieke bezoekers. Vanaf nu kan daar op verschillende manieren gezocht worden, die passen bij de doelgroep. En ze kunnen niet alleen naar vacatures zoeken, maar ook naar organisaties, stages, afstuderen, projecten, etc.

 

 

Doel samenwerking 

Het doel is om zoveel mogelijk lijntjes te leggen met talent voor het Twentse eco-systeem, zodat al die mooie bedrijven ook in de toekomst kunnen blijven floreren. Daarbij mag het woord ‘talent’ breed worden opgevat, dus niet alleen ‘mensen met bijzondere gave’, maar mensen met kennis, ervaring en skills die nodig zijn hier. Door dit soort mensen te binden aan Twente en te verleiden hier te blijven of naartoe te komen, kunnen we in de toekomst in de behoefte voorzien en blijven de steden en dorpen hier fijn en leefbaar.

 

De meerwaarde van de samenwerking.

Het talentportaal is een product van de Twente Board voor heel Twente. Binnen onze regio zijn veel projecten die bezig het werven en behouden van talent. Ieder doet dat vanuit de eigen deskundigheid en passie. Zo doet Process Your Future goed werk voor de food- , feed- en procesindustrie. Door dit soort initiatieven te verbinden met Twente.com kunnen we de krachten bundelen. We zetten nu een eerste stap door de vacatures over en weer te plaatsen. Ook heeft Process Your Future een plek gekregen op het talentportaal. Vanuit Twente.com willen we dit en andere initiatieven maximaal ondersteunen en zo de neuzen en energie richten om het gezamenlijke doel te halen. Want dat lukt alleen als we samenwerken.

Ingang van het portaal: www.twente.com/talent

Ingang van het gedeelte over werken: https://www.twente.com/werken

 

Pin It on Pinterest

Share This