Partners en leden

De vakantie zit er op!  Wij hebben er weer zin in! Ook dit jaar wordt gevuld met (nieuwe) onderzoeken en projecten, mooie resultaten en goede samenwerkingen met onze partners en leden in het onderwijs en het bedrijfsleven, mede mogelijk gemaakt door de een bijdrage van de Agenda van Twente en Provincie Overijssel.

Subsidieverlening

Wij zijn blij u te mogen meedelen dat Process Your Future eind juni een subsidie van 220.000 euro toegekend heeft gekregen vanuit de Agenda van Twente en 100.000 euro van de provincie Overijssel. Met dit project kunnen we een bijdrage leveren aan het versterken van de arbeidsmarkt in Twente, specifiek aan een leven lang ontwikkelen op het gebied van proces- en voedingsmiddelentechnologie. Dat doen wij door opnieuw een boost geven aan het verhogen van de instroom van nieuwe studenten in de proces- en levensmiddelentechnologie, door voorlichten, bemiddelen en opleiden vanuit de coöperatie Praktijkcentrum Procestechnologie Oost (PCPT). Het project anticipeert op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar operators die door de betrokken bedrijven is gesignaleerd. De aanpak is erop gericht de behoeftes van bedrijven en het aanbod vanuit het onderwijs goed op elkaar te laten aansluiten. Het draagt bij aan behoud van talent en werkgelegenheid in de regio.

Evenementen 2021-2022

Om de proces- en levensmiddelentechnologie onder de aandacht te brengen presenteren we komend studiejaar samen met onze leden en partners uiteraard weer diverse evenementen, waaronder het symposium op 23 september, de Pitch en Match dagen op 26 oktober, open dagen, Week van de Proces- en levensmiddelentechnologie in januari 2022 en diverse beurzen en andere activiteiten. Houd hiervoor onze website in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Want alleen samen kunnen we er weer een succesvol jaar van maken! 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This