Over Process Your Future

De komende jaren zullen procesoperators, zowel in non-food als food, gewilde arbeidskrachten zijn. Leuk voor de werknemers in kwestie, maar minder voor de bedrijven. Zij willen immers kunnen kiezen. Vandaar dat zij inzetten op een meer doelmatige scholing, beter gezegd de link tussen grijs en groen.

Concreet betekent dit dat een aantal koplopers in de Twentse proces- en levensmiddelenindustrie, samen met ROC van Twente en het Zone.College (voorheen AOC Oost), een praktijkcentrum hebben opgezet voor de regio Oost-Nederland (Overijssel, Achterhoek en Stedendriehoek). Het gaat hierbij niet om een nieuwe faciliteit, maar een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om onder meer faciliteiten, specialisten (en specialismen) en andere middelen te delen.

Opleiden

De eerste opgave voor het PCPT is innovatieve opleidingen te creëren voor zowel jongeren als werkenden. In deze opleidingen moeten studenten leren hoe zij hun arbeidsmarktwaarde als gediplomeerde werknemer kunnen behouden.

De bedrijven in de procestechnologie voorzien een snel oplopend tekort aan operators door pensionering van personeel. Het vergroten van de instroom van nieuw personeel is een tweede belangrijke opgave voor de partners in de coöperatie PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland.

Innoveren

De vernieuwing vraagt om actie op drie hoofdzaken:

  • Actuele, “state-of-the-art” opleidingsinhoud, adaptieve methodiek en samenwerking onderwijs-bedrijf. Dat laatste is voorwaarde en fundament bij de realisatie van de opleidingsinnovatie. Activiteiten voor het verhogen van de aantrekkingskracht van het vak en van de opleidingen lopen daar als een rode draad doorheen. Aangepaste modules kunnen aangeboden worden aan het vmbo in het voortgezet onderwijs zodat leerlingen vroegtijdig kennis maken met de proces-techniek.
  • Wat in PCPT voor de initiële opleidingen wordt ontwikkeld, wordt gaandeweg ingezet voor de op-, om- en bijscholing van werknemers. Daarmee wordt verdiencapaciteit gegenereerd, zodat het PCPT op termijn op eigen benen kan staan.
  • Samen met Saxion Life Sciences worden mbo-plus modulen voor een duale associate degree opleiding ontwikkeld, die een antwoord is op de mbo-plus behoefte van bedrijven.
Met het op de kaart zetten van de sector procestechniek en voedingsmiddelentechnologie zal het imago van de sector en de instroom van MBO/BOL-studenten en de zij-instroom (BBL) van personeel worden bevorderd. Dat is hard nodig. Immers, met de uitstroom van babyboomers worden bedrijven in toenemende mate geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt.

Naast het afleveren van veel meer BOL/MBO-studenten die naadloos in kunnen stromen in de levensmiddelenindustrie, moet het Praktijkcentrum ook de proces- en levensmiddelenindustrie in Twente op de kaart zetten.

Annet van Mazijk

directeur, ROC van Twente

‘In onze regio zijn tal van bedrijven uit de procesindustrie (food, feed, chemie) gevestigd. Met het initiatief kunnen we dit gebied neerzetten als een centrum voor procestechniek.’

‘Doordat grijs en groen onderwijs dichter tegen elkaar gaan zitten, kunnen ze procesoperators/levensmiddelentechnologen (met name BOL/MBO) afleveren die specifieke kennis hebben van de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld hygiëne, reinigingstechnieken, voedingskennis en ga zo maar door. Momenteel is deze link nog onvoldoende aanwezig in de bestaande opleidingen.’

Anton Ooijen

FrieslandCampina/FNLI

Pin It on Pinterest

Share This