operator 4.0

Techniekimplementatie in het MKB:

de rol en positie van de operator 4.0

Bedrijven moeten steeds vaker een grote verscheidenheid aan specifieke producten kunnen produceren. Vaak gaat het daarbij om relatief kleine hoeveelheden tegen lage kosten. Bij het produceren van deze “grote productvariatie in kleinere series” is een belangrijke vraag: “Hoe kunnen deze modulaire, flexibele productiesystemen gemaakt worden?”

Aanleiding

Het doel van dit verkennende onderzoek is om, samen met technische midden- en klein bedrijven in de maakindustrie, te verkennen welke flexibiliseringsmogelijkheden front-end smart working technologie biedt in productie én welke eisen dat stelt aan productieprocessen en (productie)medewerkers.

Doelgroep

 • Technische bedrijven in het MKB
 • Studenten in technische mbo en hbo

Verwachte opbrengsten

Een praktijkpublicatie die als basis dient voor workshops die gegeven kunnen worden bij bedrijfsoverstijgende netwerken. Daarnaast willen wij ook op basis van de uitkomsten van dit verkennende onderzoek een eerste aanzet maken voor het lesmateriaal voor het mbo en hbo in samenspraak met docenten van beide onderwijsinstellingen.

Concreet levert dit de volgende producten op:

 • Een concept van een geconcretiseerd profiel van de operator 4.0 binnen de context van een implementatietraject om te komen tot flexibele productie
 • Praktijkpublicatie, workshops en kennisclips over flexibele productie in het MKB, gebaseerd op een theoretisch verkenning en de casestudie in een MKB-bedrijf
 • Een bijdrage aan het techniekonderwijs van zowel Saxion als het ROC; in het HBO zullen de hier onderzochte functionele eisen, gebruikseisen, ontwerpbeperkingen en succesfactoren gebruikt worden in het onderwijs; in het mbo zullen de hier onderzochte specifieke toepassingen en technologieën gebruikt worden in het onderwijs.
 • Een consortium van vier bedrijven, docent-onderzoekers vanuit het techniekonderwijs van ROC, PCPT en Saxion, waarmee we samen aan de slag kunnen met vervolgonderzoek.

Gedurende dit vooronderzoek hebben ROC van Twente en Saxion periodiek overleg, delen we de informatie via een gemeenschappelijke database en ontwikkelen we concrete producten die toepasbaar zijn voor de verschillende doelgroepen.

Partners

 • TechYourFuture
 • ROC van Twente
 • Praktijk Centrum Proces Technologie (PCPT)
 • MKB/MKB+ productie- en/of assemblagebedrijven (wanneer de namen bekend zijn, worden deze hier toegevoegd)

Looptijd

September 2020 - Augustus 2021

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de site van Tech Your Future.

Meewerken?

Wilt u met uw bedrijf een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Graag.

Dit vragen wij van u:

Een gesprek waarin we ingaan op:

 • Vraagstukken in uw productieomgeving.
 • De (on)mogelijkheden voor het inzetten.
  van technologie bij de genoemde vraagstukken
 • Overwegingen om wel/geen technologie
  in te zetten.
 • Gewenste ondersteuning op korte
  termijn en vervolgafspraken.

Wilt u, met uw bedrijf, meewerken aan dit onderzoek? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op.
  Pin It on Pinterest

  Share This