Technisch midden- en kleinbedrijf in onze regio mag trots zijn op haar ondernemerschap. Bij ondernemerschap hoort ook continue ontwikkeling van je mensen. Dat is niet altijd een eenvoudige opgaaf. Samen met het bedrijfsleven willen Saxion Hogescholen en TechYourFuture zich hier hard voor maken.

Technologische ontwikkelingen zorgen voor een steeds snellere verandering van werkinhoud. We verwachten van onze technici dat ze in staat zijn zich continue aan te passen. Werkgevers zijn bereid te investeren in ontwikkeling. Toch komen concrete acties nog onvoldoende van de grond, zo blijkt.

Een andere uitdaging betreft het aantrekken en behouden van goed technisch personeel. Jonge technici benoemen de optie tot ontwikkeling als belangrijkste kenmerk van aantrekkelijk werkgeverschap. Deze groep jongeren ervaart echter de ontwikkelopties in onze bedrijven momenteel nog als te beperkt. Dit is signaal mogen we niet negeren.

Zowel werkgevers als technici zien dus het belang van het aanjagen van permanente ontwikkeling. Maar hoe geef je hier vorm aan? Verscheidende bedrijven zijn al goed op weg! Er zijn prachtige voorbeelden in onze regio. Omdat leidinggevenden hierbij een belangrijke rol spelen, willen we graag met hen in gesprek. Zo krijgen we een concreter beeld van deze ontwikkeling.

Aanjagers gezocht

Ken jij of ben jij een leidinggevende die zich kenmerkt als ‘aanjager van permanente ontwikkeling’? We horen graag hoe bij jullie het leren op de werkvloer plaatsvindt, wat de bijdrage van deze  leidinggevende is en wat hem stimuleert of juist afremt. Idee is dat we‘good practices’ verzamelen. Deze zetten we om in een toolbox waarmee je als bedrijf zelf stap-voor-stap interventies kunt vormen in de werkomgeving.

Ken jij in jouw bedrijf ‘aanjagers’ of ‘good practises’?

  • We komen graag langs voor een interview met deze ‘aanjager’, dus de leidinggevende die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van technici.
  • De tijdsinvestering is circa 1 uur.
  • Dit interview kunnen we op locatie afnemen.

Na het gesprek ontvangt jullie bedrijf een overzicht van de eigen ‘good practices’. En je ontvangt als eerste de nieuwe uitgave in de reeks van ‘Werken in de techniek’. Dit boek toont de uitkomsten van het onderzoek en bevat succesfactoren, praktische tools en de toolbox om aan de slag te gaan.

Hoe kan je ons bereiken?

Stuur een mailtje naar:

  • Sjoerd Peters,
    onderzoeksmedewerker
    Lectoraat Smart Industry & Human Capital
  • E-mail: s.j.peters@saxion.nl

Website: saxion.nl/sihc

Pin It on Pinterest

Share This