Home Nieuws Twente biedt versterking voor de nationale plannen van de microchipsector aan

Twente biedt versterking voor de nationale plannen van de microchipsector aan

8 juli 2024

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen behoren tot de top van de wereldwijde microchipindustrie. Om die positie te behouden en te versterken is meer nodig, omdat de grenzen van groei lijken te zijn bereikt. In het project Beethoven werkt de Rijksoverheid met de diverse regio’s samen om dit te realiseren. Het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in de regio werkten afgelopen periode aan de Twentse inbreng voor de nationale plannen. Het Twentse aanbod is deze week aangeboden.

Deel dit bericht!

De link is gekopieerd

 

In het aanbod van Twente stromen in de periode tot en met 2030 in totaal 9.500 extra studenten in in het onderwijs, specifiek in opleidingen die relevant zijn voor de microchipsector. In 2030 hebben 5.250 studenten van deze extra instroom een diploma gehaald. Na 2030 stromen er structureel jaarlijks ruim 2.260 extra studenten naar de opleidingen in en haalt gemiddeld 2.075 jaarlijks zijn of haar diploma. Ook wordt er een LLO (leven lang ontwikkelen)-aanbod ontwikkeld, dat zich richt op bestaande medewerkers in de microchipsector en op talent dat in opleiding wil switchen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet-werkenden.

 

Lees er hier alles over > Twente biedt versterking voor de nationale plannen van de microchipsector aan