Meer meiden in de techniek

Meer meiden in de techniek

Techniek alleen iets voor kerels? Wat een onzin!
Toch is het aantal meisjes dat kiest voor een technische opleiding nog altijd te laag.  Daar willen we met elkaar wat aan doen. Want met meer meiden in de techniek wordt niet alleen de techniek, maar de hele maatschappij een beetje beter…

Het project “Meiden in techniek” moet leiden tot verbetering van zowel de instroom, het behoud en doorstroom van meiden in de techniek binnen ROC van Twente.

De wens van ROC van Twente is een groei van het aantal studenten in de Techniek- en ICT- opleidingen. De toename van het aantal meisjes is een afgeleid doel. ROC van Twente wil dat bereiken door:
• De beeldvorming van techniekopleidingen te veranderen
• Een positief leerklimaat waarin het leerproces van de student centraal staat.

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen behalen zal ROC van Twente de samenwerking in de regio versterken en vervolgens inzetten op;

 1. Bevorderen instroom Meiden in de techniek
  Keuzeversterking; het genderstereotiepe beeld (Techniek is voor jongens) dat veel meisjes van Techniek en ICT hebben doorbreken met een uitgekiend keuzeversterkingsprogramma.
 2. Professionaliseren van het docententeam
  Genderbewust lesgeven; kennis over genderdiversiteit binnen de organisatie vergroten zodat management, voorlichters en docenten niet meer vanuit de onbewuste, stereotiepe denkbeelden handelen.
 3. Innovatie van het onderwijs
  Flexibilisering van het onderwijs om adequaat in te spelen op de vraag en technologische ontwikkeling op de arbeidsmarkt

 

We hebben u nodig…

We willen workshops, bedrijfsbezoeken, doe-dagen en nog veel meer activiteiten organiseren om meer meiden in de techniek te krijgen. Dat kunnen we niet als onderwijs alleen; daar hebben we u bij nodig!

Wilt u meewerken?

Vul dan onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u, met uw bedrijf, meewerken om meer meiden in de techniek te krijgen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op.
  In de publicatie ‘Kennisbasis mbo’ is de kennis over meisjes en techniek gebundeld over de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke studenten in techniek en ICT in het middelbaar beroepsonderwijs. In deze ‘Kennisbasis mbo’ worden kennis en inzichten gekoppeld aan acties en praktische tools.

  Hier ben ik op mijn plek

  VHTO heeft een verkennende studie gedaan onder 120 succesvolle mbo-studentes die een techniek- of ICT-opleiding volgen. Gekeken is naar factoren en motieven die een rol spelen bij de roldoorbrekende beroepskeuze van deze vrouwen. In de publicatie leest u de uitkomsten en een groot aantal aanbevelingen aan mbo-scholen om de diversiteit in techniek en ICT te bevorderen.

  Pin It on Pinterest

  Share This