Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. De afgelopen periode is er door kleine leveranties en de hulp onderling de ergste nood opgevangen, maar dat is niet genoeg. De situatie is nijpend.

In sommige branches zijn nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiële eisen. Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zijn tot 6 april gesloten. Ook veel bedrijven in de proces- en levensmiddelenindustrie sluiten tijdelijk hun poorten. Bij deze een oproep om beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan de zorg.

Inzamelactie Rode Kruis

Het Rode Kruis begint een centrale inzamelactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten aan zijn. Particulieren, onderwijsinstellingen en ondernemers die in bezit zijn van deze spullen, zoals mondmaskers, handschoenen en desinfecterende middelen, kunnen zich bij de organisatie melden. Het Rode Kruis stelt vervolgens alle ingezamelde materialen beschikbaar voor de zorg en zorgt ervoor dat alle materialen ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden.

Het gaat om de volgende producten:

  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen

Daarnaast gaat het inmiddels ook om:

  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Doneren

Wilt u een van deze producten doneren? Neem dan contact op met het Rode Kruis via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

 

Pin It on Pinterest

Share This