Jos Toebes: nieuwe voorzitter Dagelijks Bestuur PCPT

Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jos Toebes en woonachtig in Aalten (Achterhoek). Ik ben gedurende 33 jaar bij ROC van Twente en rechtsvoorgangers in dienst. Ooit begonnen als docent Werktuigbouwkunde bij de RK MTS in Enschede.

Directeur MBO College voor Technologie

Na verschillende fusies waarbij ik inmiddels de functie van teammanager had, kreeg ik 13 jaar geleden de functie van directeur van het MBO College voor Metaal, Elektro & Installatie techniek. In die periode was er al een intensief overleg met het bedrijfsleven hetgeen verder is geformaliseerd in de coöperatie Techwise Twente. Deze coöperatie, waar ik voorzitter van ben, heeft in grote lijnen dezelfde doelstellingen als de coöperatie PCPT.

Naast het werk als directeur van het huidige College voor Technologie bekleed ik een aantal bestuursfuncties, waaronder bestuurslid van de sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving en bestuurslid van het Solarteam Twente. De sectorkamer is het hoogste landelijke orgaan, waarbij onderwijs en bedrijfsleven samen de opdracht hebben om de erkenningen van bedrijven goed te organiseren en stellen zij de opleidingsdossiers vast.

Praktijkcentrum

Als voorzitter van de coöperatie PCPT zal ik mij inspannen om de activiteiten van Process Your Future  goed te ondersteunen en te verantwoorden, waarbij er een ambitie ligt om het praktijkcentrum voor de procestechnologie in Almelo te realiseren.

Pin It on Pinterest

Share This