“Boeiend!?”, de eerste conferentie georganiseerd door het Praktijkcentrum Procestechnologie deed zijn naam eer aan, daarover waren alle bezoekers het eens. Een boeiende conferentie. Maar ook inspirerend. De nieuwste technieken als Virtual Reality en hun mogelijke toepassingen in opleiding en training van procesoperators was voor veel deelnemers een echte eye-opener.

Confronterend was de conferentie soms ook. “Ik wist niet dat ik al zo oud was…”, was een veelgehoorde reactie van de deelnemers na afloop van de workshops “Jongerencommunicatie” en “De Swipe-Generatie”. De aansluiting in communicatie tussen bedrijven en hun toekomstige medewerkers vormt een grote uitdaging.

Ook de bijdrage van key-note speaker Rob Bensdorp was voor veel deelnemers confronterend. Haarscherp legde hij bloot waar het mis is gegaan in de aansluiting van deze branche op nieuwe ontwikkelingen en de eisen en verwachtingen van huidige en toekomstige procesoperators. Rob pleitte voor een “Deltaplan 2017” voor de proces- en levensmiddelenindustrie.

Het is vijf voor twaalf, maar als we nu met bedrijfsleven, onderwijs en overheden de handen ineen slaan en gericht tot actie overgaan, kan het tij nog gekeerd worden. De oproep van PCPT-voorzitter Annet van Mazijk om met alle betrokkenen actief te werken aan die omslag vond veel gehoor. De oprichting van het PCPT is een eerste stap in die richting, maar slechts het begin. Van Mazijk riep alle aanwezigen op om zitting te nemen en medewerkers af te vaardigen in één van de werkgroepen (E- learning – blended learning, Proceshal – Simulaties, Nieuw vakmanschap – procesoperator 2.0, Mechatronica en MBO +) die door het PCPT in het leven zijn geroepen. Hoe? Eenvoudig: een mailtje naar PCPT-directeur Henk Zengerink is genoeg. hzengerink@pcptoost.nl .

Natuurlijk was er ook ruim gelegenheid tot netwerken. Oude bekenden ontmoeten en nieuwe relaties leggen. Dat de Netwerk-BBQ, verzorgd door de kampioen BBQ-pitmasters van Nederland, daar een goede gelegenheid toe bood, bleek nog tot laat in de avond.

Al met al een succesvolle eerste PCPT-Conferentie die zeker uitnodigt en inspireert tot vervolgacties en -afspraken. Met die intentie, concrete afspraken, een ‘selfmade’ leverworst van studenten van AOC Oost en een hartelijk “Tot de volgende keer…”, ging een ieder na afloop geïnspireerd zijn of haar weg.

Pin It on Pinterest

Share This