Home Bedrijven en Scholen Process Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Een aantrekkelijke leefomgeving maken voor mensen, planten en dieren. Dat is waar het Waterschap Vechtstromen iedere dag opnieuw aan werkt. Met als belangrijkste missie: zorgen voor voldoende schoon en veilig water. Om dat te realiseren zuivert het Waterschap het water van ongeveer 800.000 inwoners en bedrijven.

Scroll

Schoon en veilig water

Samen met inwoners en partners werkt het Waterschap aan voldoende, schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe.

Dit doen ze met grote betrokkenheid bij en in verbinding met de leefomgeving. Daarbij staan het Waterschap en de maatschappij voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en het streven naar duurzaamheid.

Waarom Process Your Future?

“Vechtstromen heeft unieke rioolwaterzuiveringsinstallaties die erg veel specialistische kennis vragen. Een goede basisopleiding is dus essentieel. Door de krachten te bundelen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen kunnen we jonge mensen informeren en enthousiast maken over het mooie werk in de procesomgeving.

Daarnaast kunnen we studenten een kijkje in de keuken bieden en goed informeren over het werk van het waterschap. Ook kunnen we hiermee onze algemene bekendheid bij de jongeren vergroten en wellicht treffen we zelfs toekomstige collega’s! Maar dat niet alleen: met Process your Future werken we ook aan de kennis en kunde van onze huidige medewerkers.”

Werken bij Waterschap Vechtstromen?

Volg ons op social media