de 7 werelden
van procestechnologie

De zeven werelden van procestechnologie

Bijna alles wat een mens in zijn dagelijks leven gebruikt, is gemaakt in de procesindustrie. De proces- en levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland is een groeiende en bloeiende sector en heel belangrijk voor de economie in Twente. Ondanks de belangrijke en onmisbare plek van procestechnologie in de productieketen, en de vele carrièremogelijkheden die daar liggen is het gebied procestechnologie voor velen onbekend.

Aan de hand van de zeven werelden van de techniek (techniektalent) worden leerlingen meegenomen in het werkveld van de procestechnologie. Zij maken hierbij kennis met de partners en leden van het PCPT.

  • Onze planeet
  • Voeding & gezondheid
  • Menselijk lichaam
  • Verkeer, transport en ruimte
  • Creatief & ontwerpen
  • Geld en handel
  • Wetenschap en ontdekken

Techniek-ontmoetingen

Ieder kind heeft jaarlijks minimaal één techniek-ontmoeting. Deze techniek-ontmoeting maakt onderdeel uit van een module van vier lessen en wordt middels voorbereidende en verwerkende lessen uitgevoerd door de groepsleerkracht en zo stevig ingebed in het curriculum.
De module waar de techniek-ontmoeting deel van uit maakt is zo opgezet dat de groepsleerkracht op eenvoudige wijze de lessen kan verbinden met de reguliere zaakvakken. Hierdoor staat de techniek-ontmoeting niet op zichzelf.

Aansluiting leerbehoefte en interesse van het kind

Het aansluiten bij de talenten en interesse van de kinderen laat kinderen groeien. Met als gevolg dat de leeropbrengst toeneemt.

Binnen de opzet van het programma maken kinderen in de loop der jaren kennis met het brede werkveld van de procestechnologie. Om aan te sluiten bij talenten en interesse van het kind heeft het kind (in een groot deel van het programma) de keuzevrijheid om zelf te bepalen aan welke wereld van de techniek gewerkt wordt.

De opzet van het activiteitenprogramma is echter wel zo dat het kind met verschillende werelden in aanraking komt.

Betekenisvol en levensecht leren

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Het plaatsen van de leerstof in een context, en het koppelen van de leerervaring met de thuissituatie en maatschappij maakt de leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

Binnen het programma ‘de zeven werelden van procestechnologie’ wordt samenhang gecreëerd door procestechnologie te verbinden aan de voor de leerlingen herkenbare werelden van techniek. Door zes jaar op rij te werken aan een programma ontstaat de ruimte om steeds nieuwe onderwerpen uit het reguliere curriculum te koppelen aan de procestechnologie en hierbij verbinding te leggen met de beroepspraktijk.

De Activiteiten

Ieder kind heeft jaarlijks minimaal één techniekontmoeting. Deze techniek-ontmoeting maakt onderdeel uit van een module van vier lessen en wordt door middel van voorbereidende en verwerkende lessen uitgevoerd door de groepsleerkracht en zo stevig ingebed in het curriculum. Hierdoor staat de techniek-ontmoeting niet op zichzelf.

De Maak-carrousels

In de maanden voorafgaand aan het Maker Festival Twente (MFT) vinden de Maak-carrousels plaats.  In de Maak-carrousels staat ‘leren door te maken‘ centraal.

Leerlingen op de basisschool worden op verschillende manieren uitgedaagd om de ‘maker’ in zichzelf te ontdekken.

Aan een Maak-carrousel nemen alle basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep 8 deel. Tijdens deze techniek-ontmoeting worden verschillen activiteiten aangeboden en kinderen maken zelf een keuze aan welke activiteit zij willen deelnemen.

Omdat de activiteiten in samenwerking met de procestechnologie-bedrijven en de lokale Maakplaatsenpartner op de scholen worden uitgevoerd, worden leerlingen zo ook bekend gemaakt met de lokale Maakplaatsenactiviteiten en de bedrijven in eigen omgeving.

De Chocolate Challenge

Tijdens de Chocolate Challenge ervaren basisschool-leerlingen wat een procesoperator doet en komen zo in aanraking met dit beroep. De activiteit betreft een competitie tussen groepjes leerlingen die de opdracht krijgen om zo snel mogelijk – en volledig geautomatiseerd – bakjes met een bepaald aantal gekleurde M&M’s te vullen en te verpakken. Hierbij maken ze gebruik van drie mechanische opstellingen die goed afgesteld moeten worden.

Bedrijvenactiviteiten

Het PCPT opereert in een breed netwerk van bedrijven. Een aantal van deze bedrijven heeft een educatief programma ontwikkeld. Deze educatieve activiteiten richten zich met name op de basisschool leerlingen groepen 5 t/m 8.

Binnen het project de zeven werelden van procestechnologie worden deze bedrijven activiteiten ingebed in de ontwikkelde leerlijn. Zo ontstaat samenhang tussen de bedrijvenactiviteit en de andere activiteiten.

Make It

Make-it is activiteit waarbij kinderen leren door te doen.

Het programma stelt het werken met de handen en het leren van elkaar centraal. De kinderen werken aan zelfgekozen technische opdracht welke het inzicht in techniek en de betekenis van technologie in het dagelijkse leven vergroot.

Het project “De 7 Werelden van Procestechnologie” is een initiatief van PCPT Oost en Tetem,  in samenwerking met het Primair en Voortgezet Onderwijs en het bedrijfsleven in Oost-Nederland, in het kader van het programma “Sterk Techniekonderwijs”. 

PCPT Oost

De Twentse proces- en levensmiddelenindustrie heeft zich, samen met ROC van Twente en het Zone.College, verenigd in de coöperatie PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland (PCPT). De bedrijven in de procestechnologie voorzien een snel oplopend tekort aan operators. Het vergroten van de instroom van nieuw personeel is een belangrijke opgave voor de partners in de coöperatie PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland.

Tetem

Tetem is een ontwikkelinstelling werkzaam in het veld van de creatieve industrie. Tetem werkt in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers en vertelt met haar programmering het verhaal van een maatschappij die in technologische ontwikkeling is. Binnen de programmering van Tetem ligt de focus op digitale cultuur en maakcultuur. Tetem opereert in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Pin It on Pinterest

Share This